Sobre ARMF

L'Associació per a la Reconstrucció i Posta en Servei de Material Ferroviari Històric (d'ara endavant, ARMF) és una entitat sense ànim de lucre, la finalitat de la qual és la recuperació de vehicles ferroviaris que per llurs característiques o construcció han esdevingut peces històriques de primera classe que mereixen ser restaurades per tal de tornar a circular per les nostres vies.

Fundada l'any 1996, ARMF ha desenvolupat multitud de projectes tècnics que han permès posar en marxa un Tren Històric amb el patrocini de l'Excma. Diputació Provincial de Lleida i el seu Patronat de Turisme, la col·laboració de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles (FFE) - Museo del Ferrocarril i de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).

Així mateix i des del 1996, es treballa en la reparació de material ferroviari per a tercers, ja que comptem amb l'únic taller especialitzat del país en aquesta mena de treballs.

Amb data 23 de Febrer de 2011, el taller d'ARMF ha estat habilitat per ADIF per realitzar tot tipus d'intervencions al material ferroviari històric, amb especialització en locomotores de vapor.

En els nostres tallers de l'estació del Pla de Vilanoveta duem a terme totes les feines de restauració, així com les revisions periòdiques del material del Tren Històric que tenim en custòdia.

MenuCastellano