Estació Pla de Vilanoveta, Pol. Ind. del Segre - 25191 Lleida (ES) - Telèfon 973 216 441

Avís legal

Titularitat

El domini d'Internet www.armf.net és de la titularitat de:

Associació per a la Reconstrucció de Material Ferroviari (A.R.M.F.)
NIF G25400581
Inscrita a la D.G. de Dret i Associacions Jurídiques el 28/11/1997 amb el nº 2190.

El domicili social d'ARMF, als efectes del present avís legal, queda establert a:

Estació Pla de Vilanoveta - Pol. Ind. del Segre - 25191 Lleida
Telèfon (34) 973216441


Copyright i Propietat Intel·lectual

Tots els continguts publicats en aquest lloc Web són propietat d'ARMF. La propietat intel·lectual del disseny i la programació és de:

Laura Estévez Domènech
NIF 37314029W
Girona, 11 baixos 1ª
25620 TREMP
www.led-media.net

Els logotips de les Empreses i Entitats relacionades en l'apartat d'enllaços i en els enllaços de portada pertanyen als seus respectius propietaris.

La utilització per a qualsevol finalitat diferent de l'ús privat de les fotografies publicades en aquest lloc web requerirà el permís per escrit d'ARMF, i s'hauran de respectar les mides, formats i els medis d'identificació, visibles o no, encastats en les mateixes, així com citar-ne explícitament la procedència.


Confidencialitat

Les dades que els Usuaris proporcionen a ARMF en els formularis d'aquest lloc Web es tracten sota la màxima confidencialitat, i no es cedeixen a tercers sota cap concepte, d'acord amb allò establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal.

Els Usuaris poden exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les seves dades personals, mitjançant un escrit signat enviat a l’adreça del domicili social especificat a l’apartat Titularitat.


Privacitat

Aquest lloc web no utilitza cookies ni cap altre mitjà tècnic que permeti identificar els Usuaris, ni recollir dades sobre la navegació o la seva procedència, sense que els Usuaris en siguin explícitament advertits.


Seguretat i exclusió de responsabilitat

ARMF no pot garantir l'absència de virus o altres elements maliciosos als documents electrònics d’aquest lloc web, i per tant no es responsabilitza dels perjudicis que es poguéssin ocasionar als Usuaris per aquestes causes, ni del mal ús que es pugui fer d’aquest lloc web.

CastellanoContacteAvís legalMapa Web©2012 LEDMedia, art digital